Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 5
Yardımcı Doçent 6
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 276 278
2. Öğretim Öğrencisi 207 313
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 88 101
Toplam 571 692
Genel Toplam 1263