Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 5
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 243 250
2. Öğretim Öğrencisi 178 281
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 79 90
Toplam 500 621
Genel Toplam 1121