Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 291 308
2. Öğretim Öğrencisi 213 327
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 66 84
Toplam 570 719
Genel Toplam 1289