Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 5
Yardımcı Doçent 5
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 279 281
2. Öğretim Öğrencisi 212 321
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 91 108
Toplam 582 710
Genel Toplam 1292