Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 282 292
2. Öğretim Öğrencisi 212 335
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 72 87
Toplam 566 714
Genel Toplam 1280