Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 5
Yardımcı Doçent 5
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 238 228
2. Öğretim Öğrencisi 180 273
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 93 113
Toplam 511 614
Genel Toplam 1125