Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 5
Yardımcı Doçent 5
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 269 266
2. Öğretim Öğrencisi 210 312
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 90 108
Toplam 569 686
Genel Toplam 1255