Genel 8 Haziran 2017
BAŞKA BÖLÜMDEN DERS ALMA DİLEKÇELERİ
"9-13 Haziran 2017 tarihleri arasındaki yaz okulu başka bölümden ders alma dilekçeleri sürecinde,  ekteki dilekçenin danışmanınız ile birlikte ders çakışm…
Genel 6 Haziran 2017
YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU SÜRECİ
Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru şartları ve sürecine dair dikkate almaları gereken kuralla…
Genel 6 Haziran 2017
YAZ OKULU İLE ALAKALI
Yaz okulu ile ilgili link ektedir. http://ebs.sakarya.edu.tr/ogrencidekanligi/yazokulu.php
Genel 5 Haziran 2017
FARKLI BÖLÜMDEN DERS ALMA DUYURUSU
Başka bölüm ve fakülteden ders alma dilekçeleri 9-13 Haziran tarihleri arasında Uluslararası ilişkiler bölüm sekreterliğine verilecektir.
Genel 1 Haziran 2017
ULİ 2016-2017 TEK DERS SINAVI
Uluslararası İlişkiler Bölümü Tek Ders Sınav programı ekte yayınlanmıştır.
Genel 25 Mayıs 2017
ULİ MAZERET SINAVLARI
Uluslararası İlişkiler Bölümü mazeret sınav programı ekte yayınlanmıştır.